Galeria

Relacja z konferencji

14 i 15 listopada  2017r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Uświetniła obchody 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Głównym celem konferencji była popularyzacja czytelnictwa, promowanie biblioterapii jako skutecznej metody w wychowaniu i modelowaniu szczęśliwego człowieka. Wśród prelegentów znaleźli się najwybitniejsi specjaliści i eksperci praktycy kształtujący kierunek biblioterapii w Polsce. O 20 latach działań Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i dalszych planach rozwojowych towarzystwa mówiła Genowefa Surniak – prezes PTB. O sile słów i wpływie metafor, zwłaszcza literackich na (auto)modelowanie czytelnika przekonywała podczas wykładu dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dr Agnieszka Chamera-Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Lidia Ippoldt – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, autorka publikacji z zakresu biblioterapii oraz bajek terapeutycznych przedstawiły bajkoterapię jako skuteczną metodę pracy z dzieckiem. Blok merytoryczny w pierwszym dniu konferencyjnym zakończył wykład „O książkach, które pomagają zrozumieć siebie   i innych” dr Elżbiety Zubrzyckiej – psychologa, terapeuty, prezesa Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ale przede wszystkim autorki serii książek dla dzieci i dorosłych o uczuciach i emocjach. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Ośrodka Szkoleniowego RZPWE w Niwkach, by tam wziąć udział w drugim bloku metodycznym. Uczestniczyli w panelu dyskusyjnym dotyczącym teatru jako narzędzia, lustra i maski w procesie biblioterapeutycznym prowadzonym przez Justynę Jurasz, nauczyciela bibliotekarza RZPWE PBW w Opolu. Pretekstem do dyskusji stał się spektakl ,,Hokus, pokus, czary, mary i Król” oparty na tekście Marty Guśniowskiej, w reż. Paweła Aigner’a, w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, który rozpoczął konferencję. W drugim dniu konferencyjnym odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne: O przyjaźni dobrej i złej oraz o tym Czy warto się złościć ? prowadzone przez dr Elżbietę Zubrzycką, O odkrywaniu w sobie ,,zaczarowanego ziarenka” realizowane przez dr Małgorzatę Siemież z Uniwersytetu Wrocławskiego i O szczęściu i wdzięczności – warsztaty rozwojowe, które prowadziła Joanna Baran, nauczyciel bibliotekarz RZPWE PBW w Opolu. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w trzech warsztatach.

W konferencji udział wzięło około 70 osób z całego kraju, m. in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Gdańska, Białej Podlaskiej,  Piły, Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy, Nowego Sącza, Gryfina, Lubina, Bydgoszczy, Łodzi, Raciborza, Bolesławca, Rzgowa, Rybnika,  Limanowej, Świecia, a także z całej Opolszczyzny. Otwarcia konferencji dokonał Rafał Rippel, wicedyrektor RZPWE ds. bibliotecznych, który powitał przybyłych gości oraz odczytał skierowany do uczestników spotkania list Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy. Słowo otwierające konferencję skierował zaś do uczestników Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek.

Dziękujemy bibliotekarzom, nauczycielom, członkom Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz wszystkim osobom zainteresowanym stosowaniem biblioterapii w swojej codziennej pracy zawodowej za zaszczycenie nas swoją obecnością. Z przyjemnością będziemy Państwa gościć na kolejnej konferencji biblioterapeutycznej, o której informować będziemy na stronie www.pedagogiczna.pl.

http://radio.opole.pl/130,218547,ksiazka-kluczem-do-zrozumienia-siebie-i-innych

http://opole.tvp.pl/34827772/uzdrawianie-przez-czytanie-dwie-dekady-polskiego-towarzystwa-biblioterapeutycznego

Prelegenci

Prelegenci

Genowefa Surniak – prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie bibliotekarstwa, zastępca dyrektora i jednocześnie kierownik Wydziału Bibliotekarskiego w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na trzech kierunkach: Biblioterapia, Problemy społeczne osób chorych i niepełnosprawnych, Wiedza o czytelnictwie.

 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, przewodnicząca Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

dr Agnieszka Chamera-Nowak – adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. W obszarze jej zainteresowań badawczych oprócz biblioterapii znajdują się polskie biblioteki, kolekcje i księgozbiory XIX wieku, powojenny ruch wydawniczy i księgarski oraz współczesne media.

 

dr Lidia Ippoldt – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, nauczyciel biblioterapii z certyfikatem PTB, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie, autorka z zakresu biblioterapii oraz bajek terapeutycznych.

 

dr Elżbieta Zubrzycka – psycholog (specjalizacja kliniczna), terapeuta, doktor nauk humanistycznych, założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka 6 książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci, z których sześć zostało lekturami szkolnymi: „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”, „Słup soli”, „Marudek i Pogodek”, „Powiedz komuś” , „Czy mogę pogłaskać psa?”, „Wielkie przygody małej kropelki wody”, „Marek – chłopiec, który miał marzenia”. W konkursie Ministerstwa edukacji Narodowej (2015) pięć książek zajęło wysokie pozycje w pierwszym tuzinie wśród 3777 zgłoszonych tytułów.

 

dr Małgorzata Siemież– psychoterapeuta, socjoterapeuta, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Stworzyła i prowadzi Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych. Pracuje z małżeństwami, parami, z osobami dorosłymi i młodzieżą. Pomaga osobom, które mają zaniżone poczucie własnej wartości, przeżywają lęki, problemy w związkach i relacjach międzyludzkich, wymagają interwencji kryzysowej, terapii depresji, współuzależnienia, DDA. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Justyna Jurasz– nauczyciel bibliotekarz w RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, pracownik Wydziału Edukacji i Promocji, certyfikowany biblioterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Joanna Baran – nauczyciel bibliotekarz w RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu Filia w Kluczborku, certyfikowany biblioterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.