Prelegenci

Katarzyna Dworaczyk

Trenerka, mediatorka, mediatorka wewnętrzna, nieustanie poszukuje sposobów na to, aby ludzie rozumieli siebie nawzajem i siebie samych. Prowadzi sesje indywidualne metodą IFS – Systemu Wewnętrznej Rodziny.

Od momentu, kiedy ponad dziesięć lat temu poznała Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga, integruje je w swoim życiu; w pracy, na szkoleniach i w rodzinie.  Po urodzeniu córki i zakończeniu procesu certyfikacji Mediatorki Sądowej w 2013, zebrała swoje doświadczenie z biznesu, połączyła z procesami, które poznała na warsztatach i stworzyła metodę SNO rozwiązywania konfliktów z i między dziećmi. Od tego momentu współpracuje z przedszkolami, szkołami i instytucjami w całej Polsce, prowadząc warsztaty, wykłady i webinary.

Oprócz pracy trenerskiej i terapeutycznej działa artystycznie – napisała książki: Wszystko, co jest teraz zaczęło się tam, w której zilustrowała wydarzenia ze swojego dzieciństwa, publikuje opowieści graficzne w Polsce i za granicą, w ramach rezydencji artystycznych i wystaw pokazuje ludzkie historie, wyprowadzane z nich prawdy o życiu – ludziach, relacjach, świecie.  Tworzy filmy dokumentalne o babciach, które przeżyły II wojnę światową. Jest także autorką książek: Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu się, docenianiu, przepraszaniu i świętowaniu, Herstoria/ Herstory/ Historie 1918/1919 oraz Kim chciałaś być, gdy byłaś dzieckiem? Dzieckiem”. Razem z  Agnieszką Pietlicką stworzyły w Poznaniu Fundację „Miejsce Ludzi”.

dr hab. Tomasz Grzyb

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 r. kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

W 2014 r. otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji

Katarzyna Domańska

Miłośniczka i znawczyni literatury dziecięcej, którą pasjami czyta, tłumaczy i promuje. Wykładowczyni literatury dziecięcej na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i w Collegium Civitas. Członkini zarządu Polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People). Kierowniczka działu promocji w Wydawnictwie Dwie Siostry. Przeprowadziła dziesiątki warsztatów literackich oraz plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wiele szkoleń i warsztatów z animacji czytelnictwa dla nauczycieli i nauczycielek oraz bibliotekarzy i bibliotekarek w całym kraju. Prywatnie – ciocia od książek.

Katarzyna Grabka

Certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych (jap. shinrin yoku), edukatorka przyrodniczo – leśna, leśna przewodniczka, prezeska Fundacji Leśne Projekty, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych. Odwiedziła pierwszy na świecie, certyfikowany ośrodek shinrin-yoku Akasawa Recreational Forest w Japonii, gdzie doświadczyła praktyki kąpieli leśnej u samego źródła. Po ukończonych kursach i studiach podyplomowych dzieli się swoją wiedzą i praktyką pobieraną u najlepszych szkoleniowców w Polsce i Europie.

Ilona Jeziorkowska

Nauczyciel, bibliotekarz Zespołu Szkół Szpitalnych nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoły Podstawowej nr 57w Bydgoszczy. Współpracuje z Fundacją Serdecznik realizując na Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy projekty: ,,Oddział Bajka- wędrująca szpitalna biblioteka” oraz ,,Walizka wyobraźni” . Aktualnie ukończyła realizację II edycji ,,Ratownicy czytelnictwa’ Fundacji powszechnego Czytania, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oddział Opole

Tomasz Kuta

Psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu podstaw psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, a także Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. Superwizor dla osób ubiegających się o certyfikat Edukatora Arteterapii SAP Kajros. Dyrektor ds. doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Edukacji Psychologii i Terapii w Gliwicach. Asystent w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych Politechniki Krakowskiej (Centrum Pedagogiki i Psychologii). Psycholog w Akademickim Punkcie Konsultacji Psychologiczno- Pedagogicznych Politechniki Krakowskiej.

Jolanta Molenda-Bieniecka

Bibliotekarka, arteterapeutka, moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Podyplomowego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Członkini Zarządu Fundacji Varia Posnania, działająca również w poznańskim PTB. Publikuje w czasopismach branżowych, prowadzi szkolenia i warsztaty literacko-plastyczne, biblioterapeutyczne dla różnych grup wiekowych. Lubi pracować metodą projektów. Na co dzień stara się tworzyć dobry klimat na czytanie. Kawoszka, współlokatorka jednego kota.

dr Matylda Pachowicz

Magister pedagogiki specjalnej, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. St. Dylaka poświęcona edukacji integracyjnej), nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe „Psychosomatyka i somatopsychologia” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Laureatka nagród naukowych (m.in. Stowarzyszenia Otwartej Rzeczpospolitej w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę magisterską) i fotograficznych (m.in. prestiżowej nagrody Dla Młodego Talentu w kategorii Dokument w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Nikon Photo Contest International 2004-2005). Współautorka i współredaktor pracy zbiorowej pt. „Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej”.

Autorka wielu indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających problematykę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomysłodawczyni i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych plenerów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propagatorka metod wspierających terapię osób o zaburzonym rozwoju, takich jak animaloterapia, arteterapia, bajkoterapia. Zaangażowana w działania społeczne (m.in. autorka fotografii do kalendarza Młodych Amazonek 2009 w ramach ogólnopolskiego projektu Niejedna z jedną).

Aleksandra Ruszkowska

Historyczka sztuki,  edukatorka muzealna, biblioterapeutka, absolwentka Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa. Od 20 lat związana z rynkiem wydawniczym, zaangażowana w lokalne działania wspierające czytelnictwo.  W wydawnictwie Mamania zajmuje się projektami edukacyjnymi i współpracą z bibliotekami, instytucjami kultury oraz szkołami. Potrójna mama, nałogowo czytająca i wciąż ucząca się od swoich dzieci.

Grażyna Anna Sabiłło

Bibliotekarka, biblioterapeutka, doradca merytoryczny bibliotekarzy, w Bibliotece Wojewódzkiej w Poznaniu zajmuje się promocją literatury, formami pracy z różnymi grupami użytkowników bibliotek, koordynuje wieloletni projekt Dyskusyjne Kluby Książki, patronem którego jest Instytut Książki. Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studia Podyplomowe Biblioterapii na Uniwersytecie Wrocławskim. Działa od wielu lat w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym. Organizowała i prowadziła kursy biblioterapii dla grona bibliotekarskiego, przez 15 lat. Zajmuje się doradztwem metodycznym dla bibliotek publicznych w Wielkopolsce, prowadzi szkolenia branżowe. Jest animatorką i promotorką literatury, pracuje z dziećmi, drugi rok także prowadzi zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Poza pracą zawodową realizuje się w fotografii, wędruje po górach.

Katarzyna Sowa

Certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych (jap. shinrin yoku), edukatorka przyrody, prezeska Fundacji ,,Bajkowy Las”, dyrektorka pierwszego na Opolszczyźnie leśnego przedszkola Bajkowy Las. Organizatorka i prowadząca warsztaty z edukacji outdoorowej dla przedszkoli i szkół z całej Opolszczyzny. Inicjatorka i organizatorka I i II Międzynarodowej, całkowicie outdoorowej Konferencji o edukacji alternatywnej.

Leśne Przedszkole ,,Bajkowy las” w Łubnianach.

Agnieszka Zientarska

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością filmoznawczo-teatrologiczną) i filozofii na Uniwersytecie Opolskim. Stypendystka Uniwersytetu w Poczdamie i National Kaohsiung Normal University na Tajwanie. W Radiu Opole prowadzi audycje poświęcone kulturze. Związana z Zespołem Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, współpracuje z opolskim Teatrem im. Jana Kochanowskiego. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Opolskim. Autorka projektów edukacyjnych, publikacji poświęconych edukacji, kulturze i podróżom.

Celina Zubrycka

Autorka bajek, przewodnicząca podlaskiego koła PTB, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, pracuje też z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od kilku lat pisze bajki terapeutyczne, które publikuje w Internecie na stronie Miasto Dzieci.pl

Dzięki wygranej w ogólnopolskim konkursie literackim „Tutaj jestem” organizowanym przez WOAK (dziś Podlaski Instytut Kultury) w Białymstoku w 2019 roku ukazała się jej pierwsza książka dla dzieci pt. „Królewna na złotym wózku”. Jest to historia niepełnosprawnej dziewczynki.

Rok później Książnica Podlaska wydała w serii „Bajkowa Książniczka” „Osła Mateusza” i „Lalkę Lucy”.

W czerwcu 2020 roku została przewodniczącą Koła Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.2021 oraz 2023 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Dzięki temu ukazała się kolejna książka pt. „Tere fere, czyli bajki z dziecięcego pokoju”. Informacje na temat spotkań autorskich oraz swoich książek zamieszcza na stronie: https://www.facebook.com/celina.zubrycka/

dr Elżbieta Zubrzycka

Magister biologii (specjalizacja biochemia); magister psychologii (specjalizacja kliniczna); doktorat z nauk humanistycznych uzyskałam w 1986 roku. Wykładała w Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie zajmowała się pracą terapeutyczną w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku. Ukończyła dwuletnie studium psychoterapii oraz liczne szkolenia w zakresie technik terapeutycznych, takich jak: terapia rodzin w podejściu systemowym, prowadzenie grup Balinta, NLP, hipnoza. Równolegle wykładała w Instytucie Psychologii U.G. (psychologię rodziny, wychowawczą, rozwojową, techniki terapeutyczne, psychosomatykę). Prowadziła badania naukowe w ramach projektów międzyresortowych, występowała na konferencjach i kongresach krajowych oraz zagranicznych. Prowadziła prywatną działalność terapeutyczną. W 1990 roku założyła Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. GWP wydało ponad 1000 tytułów z obszaru nauk społecznych: podręczników akademickich, książek popularno-naukowych, terapeutycznych i pomagających w różnych dziedzinach życia. W 2003 roku powołała nowy dział wydawniczy: GWP dla dzieci. Wydał on około 60 tytułów, które pomagają rodzicom i nauczycielom w wychowaniu, a dzieciom w rozwoju i pokonywaniu trudności. Jest autorką 6 książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci, z których sześć zostało lekturami szkolnymi: „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”, „Słup soli”, „Marudek i Pogodek”, „Powiedz komuś” , „Czy mogę pogłaskać psa?”, „Wielkie przygody małej kropelki wody”, „Marek – chłopiec, który miał marzenia”. W konkursie Ministerstwa edukacji Narodowej (2015) pięć książek zajęło wysokie pozycje w pierwszym tuzinie wśród 3777 zgłoszonych tytułów. Stworzyła Program „Bezpieczne dziecko„, mający chronić dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Na program składają się książki mojego autorstwa i innych profesjonalistów. Jest matką trzech dorosłych synów. Lubi narty, spacery, pływanie czyli aktywny tryb życia.

Agata Kyzioł- Cieślak

Absolwentka Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, bibliotekarz z 28-letnim stażem, nauczyciel dyplomowany. Pracowała w Bibliotece Śląskiej, następnie w bibliotekach pedagogicznych w Bolesławcu i Warszawie. Obecnie kieruje Wydziałem Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie Jest certyfikowanym biblioterapeutą, prowadziła zajęcia na podyplomowych studiach i kursach kwalifikacyjnych z zakresu Bibliotekoznawstwa w placówkach niepublicznych, w tym także o tematyce biblioterapeutycznej, a na co dzień realizuje warsztaty biblioterapeutyczne dotyczące wypalenia zawodowego.

Magdalena Pilch

 

Absolwentka łódzkiej ASP. Od dziecka uwielbia czytać i rysować. Teraz zawodowo łączy te pasje, projektując i ilustrując książki dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat prowadzi warsztaty ilustratorskie dla dzieci, na których zapoznaje młodych twórców z ciekawymi technikami plastycznymi, które rozwijają wyobraźnię. Na co dzień pracuje przy publikacjach edukacyjnych dla przedszkoli i szkół. Współpracuje z Wydawnictwem Literatura i Fundacją Sąsiedzi. W wolnych chwilach zajmuje się unikatowym papierem czerpanym, rysuje węglem i pastelami.