Prelegenci

Prelegenci

Genowefa Surniak – prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie bibliotekarstwa, zastępca dyrektora i jednocześnie kierownik Wydziału Bibliotekarskiego w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na trzech kierunkach: Biblioterapia, Problemy społeczne osób chorych i niepełnosprawnych, Wiedza o czytelnictwie.

 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, przewodnicząca Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

dr Agnieszka Chamera-Nowak – adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. W obszarze jej zainteresowań badawczych oprócz biblioterapii znajdują się polskie biblioteki, kolekcje i księgozbiory XIX wieku, powojenny ruch wydawniczy i księgarski oraz współczesne media.

 

dr Lidia Ippoldt – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, nauczyciel biblioterapii z certyfikatem PTB, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie, autorka z zakresu biblioterapii oraz bajek terapeutycznych.

 

dr Elżbieta Zubrzycka – psycholog (specjalizacja kliniczna), terapeuta, doktor nauk humanistycznych, założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka 6 książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci, z których sześć zostało lekturami szkolnymi: „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”, „Słup soli”, „Marudek i Pogodek”, „Powiedz komuś” , „Czy mogę pogłaskać psa?”, „Wielkie przygody małej kropelki wody”, „Marek – chłopiec, który miał marzenia”. W konkursie Ministerstwa edukacji Narodowej (2015) pięć książek zajęło wysokie pozycje w pierwszym tuzinie wśród 3777 zgłoszonych tytułów.

 

dr Małgorzata Siemież– psychoterapeuta, socjoterapeuta, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Stworzyła i prowadzi Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych. Pracuje z małżeństwami, parami, z osobami dorosłymi i młodzieżą. Pomaga osobom, które mają zaniżone poczucie własnej wartości, przeżywają lęki, problemy w związkach i relacjach międzyludzkich, wymagają interwencji kryzysowej, terapii depresji, współuzależnienia, DDA. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Justyna Jurasz– nauczyciel bibliotekarz w RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, pracownik Wydziału Edukacji i Promocji, certyfikowany biblioterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Joanna Baran – nauczyciel bibliotekarz w RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu Filia w Kluczborku, certyfikowany biblioterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Program I Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, III edycji opolskiej ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”

,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”

Ogólnopolska konferencja biblioterapeutyczna

III edycja opolska

14-15 listopada 2017 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

oraz

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

zapraszają

nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy, nauczycieli polonistów, opiekunów świetlic, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji

Program

I dzień, 14 listopada 2017 r. – RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Opolski Teatr Lalek i Aktora, Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach

 

10.45 – zbiórka uczestników konferencji w Małej Sali Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

10.50 – 11.00 – Powitanie zgromadzonych gości – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE

11.00 – 12.00 – spektakl ,,Hokus pokus, czary mary… i Król” autor Marta Guśniowska, reż. Paweł Aigner, sc. Pavel Hubićka, muz. Piotr Klimek

12.00 – 12.15 – powrót do biblioteki

12.15 – 12.45 – rejestracja uczestników konferencji, bufet kawowy

Blok merytoryczny:

12.45 – 13.10Z dziejów Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – Genowefa Surniak, prezes PTB

13.10 – 13.45Metafory literackie w procesie (auto)modelowania czytelnika – dr Wanda Matras – Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

13.45 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.30Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem – dr Agnieszka Chamera-Nowak, Uniwersytet Warszawski i dr Lidia Ippoldt, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

15.30- 16.30O książkach, które pomagają zrozumieć siebie i innych – dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog, terapeuta, prezes Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka książek biblioterapeutycznych

16.45 – 17.15 – wyjazd z biblioteki do Ośrodka Szkoleniowego RZPWE w Niwkach

17.15- 18.00 – zakwaterowanie

Blok metodyczny – panel dyskusyjny

18.00 – 19.30Teatr narzędziem, maską i lustrem w procesie biblioterapeutycznym – Justyna Jurasz, nauczyciel bibliotekarz RZPWE PBW w Opolu

19.30 – 21.00 – uroczysta kolacja jubileuszowa

II dzień, 15 listopada 2017 r. – Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach

8.00 – 8.30 – śniadanie

10.00- 10.15/ 11.30- 11.45- przerwy kawowe

13.30 – 14.00 – obiad

14.00 -14.15 – wykwaterowanie

14.15- 14.45 – powrót do Opola ( dworzec PKP)

Blok metodyczny – warsztaty (8.30 – 10.00, 10.15 – 11.30, 11.45 – 13.15)

Przyjaźń dobra i zła / Czy warto się złościć ? – dr Elżbieta Zubrzycka

Odkrywanie w sobie ,,zaczarowanego ziarenka”- dr Małgorzata Siemież, Uniwersytet Wrocławski”

O szczęściu i wdzięczności…” – warsztat rozwojowy z elementami biblioterapii – Joanna Baran, nauczyciel bibliotekarz RZPWE PBW w Opolu Filia w Kluczborku