Galeria V OKB

Prelegenci V OKB

 

Jacek Pyżalskiprof dr hab. Jacek Pyżalski – profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Koordynator części polskiej programu ySkills oraz oraz badania EU Kids Online.

Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.
Pomysłodawca i redaktor pierwszego polskiego podręcznika edukacji zdalnej w czasach pandemii (wydanego zaraz po zamknięciu szkół w kwietniu 2020).

Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD).
Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Europejskiej Fundacji Nauki COST IS 0801 [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings oraz aktualnie – COST IS 1210 Appearance Matters.

Wanda Matras – Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, , kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

dr Elżbieta Zubrzycka – psycholog (specjalizacja kliniczna), terapeuta, doktor nauk humanistycznych, założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka 6 książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci, z których sześć zostało lekturami szkolnymi: „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”, „Słup soli”, „Marudek i Pogodek”, „Powiedz komuś” , „Czy mogę pogłaskać psa?”, „Wielkie przygody małej kropelki wody”, „Marek – chłopiec, który miał marzenia”. W konkursie Ministerstwa edukacji Narodowej (2015) pięć książek zajęło wysokie pozycje w pierwszym tuzinie wśród 3777 zgłoszonych tytułów.

Katarzyna Ryrych – pisarka, malarka, tłumaczka  z języka angielskiego (ze specjalizacją militarną!). Trzykrotna laureatka Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren – za Wyspę mojej siostry, O Stepheie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych oraz Koniec świata nr 13. Ponadto O Stephenie Hawkingu… otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego oraz została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej i międzynarodową listę IBBY Outstanding Books for Young People with Disabilities. Król został wyróżniony w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2015 i w konkursie Nagroda Literacka miasta stołecznego Warszawy. W konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2017 zdobyła nagrodę główną za Łopianowe pole i wyróżnienie za Jasne dni, ciemne dni.

Łupidr Dagmara Łupicka- Szczęśnik- adiunkt w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile; nauczyciel w Policealnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury „SKiBA”we Wrocławiu, uczestnik wielu konferencji poświęconych zagadnieniom z zakresu profilaktyki, edukacji i komunikacji; zajmuje się choreoterapią i biblioterapią w kontekście rozwoju osobistego; w przeszłości psycholog i pedagog szkolny współdziałający z młodzieżą nastoletnią.

Krzysztof Leszczyński – psycholog – terapeuta, coach.  Mentor i trener umiejętności. Praktyk NLP. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wykluczonymi społecznie metodami psychoterapii behawioralno-poznawczej, coachingu oraz ergoterapii.  Związany był z rynkiem książki od 1990 roku, jako: księgarz, menadżer, branżowy konsultant. Złota Odznaka Honorowa Związku Księgarzy Polskich. Założyciel i wieloletni wydawca Portalu Księgarskiego www. ksiazka.net.pl (2000-2020r.)  Prezes Fundacji Laboratorium Kultury Książki „Libroskop.”.

Wykorzystuje w praktyce zawodowej interdyscyplinarne podejście – łączące  elementy psychoterapii, biblioterapii, coachingu w samoistną metodę transformacyjną „T4”.  To autorska kombinacja różnych form inspirowanych bądź zapożyczonych z: teorii ograniczeń (TOC), terapii poznawczo-behawioralnej (ACT), coachingu, psychologii narracji oraz praktyki NLP. Polega na zrozumieniu i stosowaniu uświadomienia w pracy na „strukturze języka” z wykorzystaniem „języka jako narzędzia percepcyjnego”. Kilka lat pracy tym sposobem, zaowocowało licznymi bardzo pozytywnymi efektami transformacji postaw i zachowania niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych z PDPS w Ostrowinie k/Oleśnicy Śląskiej.

 

 

Fundacja Laboratorium Kultury  Książki ,,Libroskop”

Monika Ostrowska-Cichy- dyplomowana arteterapeutka, wykładowczyni, nauczycielka, edukatorka sztuki. Wspólnie ze studentami  pracy socjalnej prowadzi autorski projekt społeczno-artystyczny „Akcja pisania Bajek” skierowany do dzieci ze środowisk wykluczonych.  Zrealizowała  10 edycji projektu dla placówek opiekuńczo-wychowawczych ora placówek wsparcia dziennego, w akcji wzięło udział  210 przyszłych pracowników socjalnych, powstało 135 bajek dających wsparcie ponad 155. Projekt odbywa się pod  honorowy patronatem Rzecznika Praw DzieckaUNICEF Polska oraz Polskiego Komitetu Wychowania przez Sztukę InSEA.

W  2017 roku „ Akcja pisania Bajek” otrzymała tytuł „Lokalni bohaterowie inspirują”organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Członkini Polskiego Komitetu Wychowania przez Sztukę InSEA oraz członkini Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

 

 

dr Kiriakos Chatzipentidis – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

 

 

 

Bolesław Drochomirecki – koordynator Programu ,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, założyciel ,,Opolskiego Kina Objazdowego”.

 

 

 

Agnieszka Zientarska– absolwentka filologii polskiej ze specjalnością filmoznawczo- teatrologiczną i filozofii Uniwersytetu Opolskiego, stypendystka Uniwersytetu w Poczdamie i National Kaohsiung Normal University na Tajwanie. W Radiu Opole prowadzi program „Rewiry kultury”, w Radiu Opole 2 Kultura program: „Wszystko o literaturze”. Jest publicystką, edukatorką, trenerką, autorką międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz artykułów dotyczących edukacji filmowej oraz teatralnej. Liderka Teatroteki Szkolnej. W Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu uczy edukacji filozoficznej, edukacji teatralnej i edukacji filmowej. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Opolskim. Podróżuje i publikuje w czasopismach podróżniczych.

 

Program V konferencji biblioterapeutycznej

Program Konferencji

I dzień, 4 listopada 2021 roku – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu (Wydział Ekonomiczny),  Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach

9.00 – zbiórka w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, ul. Kościuszki 14

9.00-10.00 – przejście do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72; rejestracja, bufet kawowy

Blok merytoryczny

10.00-10.10 – powitanie – Lesław Tomczak – dyrektor RZPWE, dr Katarzyna Mizera – dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu

10.10-10.45 – Biblioterapia w izolacji społecznej – dr Wanda Matras-Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10.45-11.30 – O kondycji psychicznej w izolacji. Co wiemy o młodzieży online? – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.30-12.15 – Biblioterapia do higieny psychicznej – Krzysztof Leszczyński, Fundacja Libroskop

12.15-13.00 – Biblioterapia reministencyjna podczas epidemii Covid-19 – dr Kiriakos Chatzipentidis, Uniwersytet Wrocławski

13.00-14.00 – lunch, kawa

14.00-14.20 –  Biblioterapia w czasie pandemii- czy to może się udać? – Monika Ostrowska-Cichy, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

14.20-15.00 – Pierwsze wrażenie – pomaga lub szkodzi. Unikanie pułapek – dr Elżbieta Zubrzycka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

15.00-15.20 – Bunt i zachowanie ultymatywne w obliczu problemów – współczesna literatura japońska dla young adult – Katarzyna Ryrych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

15.20-15.45- Rola choreoterapii i biblioterapii w dobrostanie psychofizycznym– dr Dagmara Łupicka- Szczęśnik

15.45-18.15 – wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (fakultatywnie w Zamku Górnym w Opolu)

18.15-19.15 – przejazd do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, zakwaterowanie

19.30 – kolacja przy ognisku (w razie niepogody kolacja w jadalni)

II dzień, 5 listopada 2021 r. – Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach

8.00-8.30 – śniadanie

10.30-11.00 – przerwa kawowa

13.00-13.30 – obiad

13.45-14.15 – powrót do Opola

8.30-9.30 – filmowy panel dyskusyjny (wprowadzenie Bolesław Drochomirecki, moderator: Agnieszka Zientarska, paneliści: dr Elżbieta Zubrzycka i in.)

Blok metodyczny – warsztatowy

(9.30-13.00)

Warsztaty:

  1. Kreatywne tworzenie historii – Monika Ostrowska-Cichy, PTB
  2. Biblioterapia do higieny psychicznej – Krzysztof Leszczyński, Fundacja Libroskop
  3. Bohater zaburzony – warsztaty wg schematu gestalt therapy – Katarzyna Ryrych
  4. Choreoterapia jako jeden ze sposobów pracy w działaniach profilaktycznych oraz w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych- dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 420 zł i 320 zł

Cena 420 zł obejmuje: opłatę konferencyjną, nocleg z wyżywieniem, catering, materiały konferencyjne, bilet na seans filmowy, bilet do Muzeum  Polskiej Piosenki w Opolu lub bilet do Zamku Górnego w Opolu, przejazd uczestników na trasie Opole – Niwki – Opole

Cena   320  zł  obejmuje: opłatę konferencyjną,  catering, materiały konferencyjne, bilet na seans filmowy, bilet do Muzeum Polskiej Piosenki  w Opolu lub bilet do Zamku Górnego w Opolu.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym Covid-19 informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora ramowy program konferencji może ulec zmianie.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędzie się kiermasz książek w holu Wyższej Szkoły Bankowej.

Każdy uczestnik otrzyma  wirtualny bilet czasowy do  projekcji filmu oraz materiały warsztatowe i publikację pokonferencyjną z referatami prelegentów.

Rejestracja odbywa się do dnia 28 października 2021  przez formularz :

V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna VII edycja opolska „Biblioterapia w izolacji społecznej” – bez noclegu

V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna VII edycja opolska „Biblioterapia w izolacji społecznej” – z noclegiem

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem formy Justyną Jurasz – Wydział Wspierania Edukacji i Promocji Czytelnictwa : e-mail: j.jurasz@pedagogiczna.pl, tel. 77 4536692 wew. 110

Plakat- st. 1 jpg

Plakat – str. 2 jpg

 

Serdecznie zapraszamy