Warsztaty

Bloki warsztatowe w drugim dniu konferencyjnym

W drugim dniu konferencyjnym realizowanych będzie 10 tematów warsztatowych ułożonych w 4 blokach czasowych: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.15- 13.45, 15.00-16.30.

Blok 1 – godz. 9.00- 10.30

Towarzyszenie w emocjach-K.Dworaczyk

Czy rządzi Tobą lewa czy prawa półkula i co z tego wynika? -dr E.Zubrzycka

Wiatr w żagle. Warsztaty o sprawczości -A. Sabiłło, J. Molenda-Bieniecka

Rezyliencja-jak wzmocnić swoją odporność psychiczną- dr M.Pachowicz

Blok 2 – godz. 10.45-12.15

Leśna kąpiel z narzędziami- K.Sowa

W świecie uniwersalnych wartości-I.Jeziorkowska

Moja praca kocha mnie bez wzajemności-A.Kyzioł-Cieślak

Tere fere, czyli bajki z dziecięcego pokoju-C.Zubrycka, M.Pilch

Blok 3 – godz. 12.30-14.00

Biblioterapia Kliniczna-T.Kuta

Optymizm – moja super moc! -A.Ruszkowska

Tere fere, czyli bajki z dziecięcego pokoju-C.Zubrycka, M.Pilch

Wiatr w żagle.Warsztaty o sprawczości – A.Sabiłło, J.M-Bieniecka

Blok 4- godz. 15.00-16.30

Biblioterapia Kliniczna-T.Kuta

Leśna kąpiel z narzędziami– K.Sowa

Wiatr w żagle. Warsztaty o sprawczości -A. Sabiłło, J. Molenda-Bieniecka

W świecie uniwersalnych wartości-I.Jeziorkowska

Moja praca kocha mnie bez wzajemności-A.Kyzioł-Cieślak

Tere fere, czyli bajki z dziecięcego pokoju-C.Zubrycka, M.Pilch

UWAGA! Na warsztaty obowiązują zapisy!

Z  dziesięciu proponowanych warsztatów uczestnicy mogą wybrać trzy do czterech warsztatów. Prosimy o uważne zapoznanie się z godzinami planowanych warsztatów, które udostępnione są wraz z aktywnymi linkiem: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/1313