Prelegenci

prof. Mariusz Jędrzejko

 

dr hab. prof. Akademii Piotrkowskiej, pedagog społeczny i specjalny, socjolog, logoterapeuta. Autor skali diagnozy cyberzaburzeń CPS-TC. Kieruje Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Zaburzeniami i Uzależnieniami w Józefowie. Pracownik naukowy w Instytucie Pedagogiki Akademii Piotrkowskiej, członek Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Kieruje międzynarodowym projektem badawczym „Opus Science” przygotowującym studium zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz studium kondycji współczesnej rodziny w cywilizacji zachodniej.

prof. Anastazja Seul

dr hab. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka filologii polskiej, teologii oraz studiów podyplomowych z arteterapii ; była studentką śp. Prof. Wity Szulc; napisała pracę dyplomową z biblioterapii. Uzyskała dwa doktoraty, które zostały opublikowane w postaci książek: Biblia w powieści Romana Brandstaettera «Jezus z Nazarethu» ( 2000, literaturoznawstwo, UAM Poznań; promotor: prof. Bożena Chrząstowska), Jan Chrzciciel – Brat Pustynny według Romana Brandstaettera (2004, teologia, UAM Poznań; promotor: ks. prof. Jan Kanty Pytel). Po obronie doktoratu z teologii została przyjęta do Stowarzyszenia Biblistów Polskich (leg. nr 264). Kontynuując swe zainteresowania tematyką biblijną i literacką, w opublikowała szereg artykułów łączących te dwie dyscypliny wiedzy oraz książkę dotyczącą tajemnic światła w powieści Jezus z Nazarethu (2014). Prowadzi zajęcia z poetyki, analizy dzieła literackiego, teorii literatury i krytyki literackiej. Ponadto prowadziła bądź prowadzi szereg przedmiotów fakultatywnych, dotyczących problemów kultury współczesnej, obecności Biblii w literaturze polskiej, a także kulturowego wymiaru wypowiedzi Jana Pawła II oraz antropologii filozoficznej Karola Wojtyły.

dr Ilona Gumowska-Grochot

 

adiunkt w Katedrze Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego UMCS. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim regionalnego zróżnicowania polszczyzny, etnolingwistyki, socjolingwistyki oraz kultury języka. Jest również certyfikowanym biblioterapeutą oraz przewodniczącą koła lubelskiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Jej pasja pozanaukowa to literatura i książka dla dzieci.

Anna Janiak

Prezes Fundacji Fiona. Pasjonatka neuroróżnorodności, zafiksowana na poszukiwaniu sposobów wsparcia osób z wyzwaniami rozwojowymi, poprzez kształtowanie świadomego środowiska ich życia, nauki i pracy. Pedagożka specjalna, terapeutka relacyjno-rozwojowa, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzinami. W Fundacji FIONA od 15 lat realizuje m.in.: zajęcia z młodzieżą i dorosłymi w spektrum autyzmu a także konsultacje, szkolenia, warsztaty dla rodziców i opiekunów oraz specjalistów.

Beata Dąbrowska

Dyrektor Sobotniej Szkoły Polonijnej w Belfaście (Irlandia Płn)

Magdalena Kowalska- Cheffey

nauczycielka bibliotekarka, historyczka ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), specjalista od wojskowości ( studia na Uniwersytecie w Birmingham), członkini opolskiego Koła PTB. Przez 15 lat pracowała w bibliotekach publicznych Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii. Była koordynatorką bibliotecznego wolontariatu Library at Home Service tzw biblioteki domowej wspierającej osoby, które nie mogą fizycznie przyjść do biblioteki – z powodu choroby, problemów psychicznych, niepełnosprawności lub bycia opiekunem osoby  niepełnosprawnej, Obecnie mieszka i pracuje w Polsce jako bibliotekarka.

Mariusz Kiełtyka

nauczyciel bibliotekarz, Publiczna Biblioteka w Gryfinie, członek wrocławskiego Koła PTB.

Tomasz Kuta

Dyrektor ds doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Edukacji Psychologii i Terapii w Gliwicach, psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu podstaw psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, a także Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii klinicznej i artepsychoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. Superwizor dla osób ubiegających się o certyfikat Edukatora Arteterapii SAP Kajros. Asystent w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych Politechniki Krakowskiej (Centrum Pedagogiki i Psychologii). Psycholog w Akademickim Punkcie Konsultacji Psychologiczno- Pedagogicznych Politechniki Krakowskiej. W 2020 opracował program terapeutyczny ARTE TUS wykorzystujący techniki arteterapeutyczne w treningu umiejętności społecznych.

Mariola Kulawik – Sowada

logopeda, prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego, Logopedii i Neuroterapii dla Dzieci i Dorosłych, członkini Opolskiego koła PTB.

Regina Wolska

certyfikowana choreoterapeutka, nauczyciel akademicki, właścicielka firmy Choreo4Life. Od ponad 20 lat towarzyszy kobietom w ich rozwoju, osiąganiu swoich celów, poprawie zdrowia. Autorka wielu projektów w dziedzinie rozwoju osobistego przez sztukę. Stworzyła  autorskie studia podyplomowe z zakresu choreoterapii – terapii tańcem. Jej mottem jest powiedzenie: „Taniec jest dobry na wszystko, bo taniec leczy i ciało i duszę”.

Wiesław Walas

dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie bibliotekarz, animator kultury, masażysta dźwiękiem według tradycji himalajskiej, członek Poznańskiego Koła PTB.