VII Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna – relacja

VII Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna,I X edycja opolska ,,Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji” już za nami. Trzydniowe spotkanie dydaktyków i praktyków, psychologów, pedagogów, terapeutów, literaturoznawców, wydawców i bibliotekarzy. Analiza mechanizmów, zasad, zależności dyskomfortu psychicznego wpływającego na nasz subiektywny odbiór świata i poczucia dobrostanu był przedmiotem rozważań w bloku merytorycznym pierwszego i trzeciego dnia konferencji. Drugi zaś dzień był zbiorem przykładów dobrych praktyk wpływających na sposób modelowania dobrego życia i dbania o wzmocnienie odporności psychicznej na zdarzenia, sytuacje stresowe. Wzmacnianie rezyliencji literaturą terapeutyczną- to naczelne zadanie biblioterapii w profilaktycznym i terapeutycznym działaniu stanowiące ważne narzędzie dla wychowawców, pedagogów i psychologów. Liczba 140 osób reprezentantów różnych środowisk z ok.30 miast Polski potwierdza wagę mocy terapeutycznej literatury. Trzy dni to w sumie 8 wykładów,18 warsztatów ułożonych w czterech blokach czasowych, spektakl teatralny, panel dyskusyjny. 16 zaangażowanych prelegentów. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali : dyrektor Opolskiego Centrum Edukacji – Pan Bartłomiej Piechaczek, Wicemarszałkini Pani Zuzanna Donath-Kasiura, wicedyrektor ds.bibliotecznych Pan Rafał Rippel i prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Pani Justyna Jurasz. Profesjonalizm merytoryczny konferencji i towarzysząca mu atmosfera dialogu, życzliwości i wspóltowarzyszenia w wytwarzanym dyskursie między prelegentami a odbiorcami wpływa na wyjątkowość tej konferencji. Inspirowanie do rozbudowania warsztatów biblioterapeutycznych metodyków i praktyków,to główny cel każdego spotkania szkoleniowego organizowanych konferencji na którą kolejna edycję organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już za rok.